LỊCH CLB TIẾNG VIỆT TỪ 25/05 – 30/05/2015

LỊCH CLB TIẾNG VIỆT TỪ 25/05 – 30/05/2015

Danh sách lớp tuần 4/5 nhé. 31 GIẢI PHÓNG + thứ 3: (10h -12h) Bác Peter đến từ Mỹ (3h30-5h30) ANh Tom và Robert đến từ Đức (5h30- 7h30) Bác Samy và Rahauy + thứ 5: (10h -12h) Bác Peter đến từ Mỹ (3h30-5h30) ANh Tom và Robert đến từ Đức (5h30- 7h30) Bác Samy …